วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

ประกาศผลรับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2555 สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2555
เวลา 9.00-12.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆทั้ง  2192 คนด้วยครับ