About Dek-Wit-2


"เกี่ยวกับ 4/2"
-ห้องประจำ
622

-ครูที่ปรึกษา

-นายประเสริฐ มั่นจิต

-สี ม.4/2
น้ำเงิน

-หัวหน้าห้อง
ชนิกานต์ โพธิเจริญ

-สำนักข่าวประจำห้อง
-CnnAbc3.5G


"เกี่ยวกับ 5/2"
-ห้องประจำ
-
-ครูที่ปรึกษา-ครูวันชัย มาชูตระกูล
-สี ม.5/2
-น้ำเงิน
-หัวหน้าห้อง
-วีระชัย พรประสิทธิ์
-รชฏ ศิริธีพัฒน์ 
-สำนักข่าวประจำห้อง
-CnnAbc3.5G
"เกี่ยวกับ 6/2"
-ห้องประจำ
-
-ครูที่ปรึกษา- ครู วิพนธ์ พวงสง่า 
-สี ม.5/2
-น้ำเงิน
-หัวหน้าห้อง
- โชติมนัส เปรมแสง
-สำนักข่าวประจำห้อง
-CnnAbc3.5G


E-Mail : dek-wit-2@googlegroups.com
เว็ปนี้ขับเคลื่อนโดย Kung Cho & Mickey Master & Ploy

และ เพื่อนๆห้อง2