DW-2CnnAbc3.5G

โดย Dw-2

Dek-Wit-2 เราทำอะไรบ้าง +++++
กับภารกิจ"สร้างสรรค์สังคมพรต ให้เป็นเพชรแห่งสยามประเทศ"

อินเตอร์เน็ตทีวีของโรงเรียนพรต โดย DEK-WIT-2

-Dek-Wit-In schools
รายการของDek-Wit-2 ที่จะนำเสนอเรื่องราวภายในโรงเรียนพรตพิทยพยัต
-Dek-Wit-On tour
รายการของDek-Wit-2 ที่จะนำเสนอการผจญภัยนอกรั้วโรงเรียนพรต

ติดตามรายการของเราได้ที่
http://www.youtube.com/ja28976
หรือ
http://dek-wit-2.blogspot.com

-ProtSocialHub:ศูนย์กลางชุมชนของนักเรียนโรงเรียนพรต
www.ProtSocialHub.com

-ProtSocialHubStore
รายละเอียด เพิ่มเติมเร็วๆนี้