วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

รับผลการเรียน 22-มีนา-55


เพื่อนๆที่ยังไม่มีรูปไม่ต้องตกใจหรือเสียใจ เพราะวันที่ 30 มีนา เราจะจัดเต็มครับ แล้วพบกัน

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ถ่ายรูปลง วรสารโรงเรียน

ถ่ายรูปลง วรสารโรงเรียน +รับผลการเรียน 22 - 3 -55

ม.6 ห้อง 2 แจ๋วครับ  DEK-WIT-2

บรรยากาศโดยรวมที่โดม มี ม.3 และ ม.6 มารถ่ายรูปวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันมาฆบูชา (Magha Puja)


 วันมาฆบูชา (บาลีมาฆปูชาอังกฤษMagha Puja
เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย"มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าในปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4)


วันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศานาพุทธเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4


 
ที่มา wikipedia