วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ถ่ายรูปลง วรสารโรงเรียน

ถ่ายรูปลง วรสารโรงเรียน +รับผลการเรียน 22 - 3 -55

ม.6 ห้อง 2 แจ๋วครับ  DEK-WIT-2

บรรยากาศโดยรวมที่โดม มี ม.3 และ ม.6 มารถ่ายรูป