วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

โหวตเสื้อห้อง2

**ดูให้ดีก่อนกดโหวตเพราะ1เสียงของคุณอาจทำให้เด็กวิทย์ห้องเปลียนไป**
(ควรดูให้ครบทุกแบบ)

ด้านหน้าเสื้อ 5211-5218
ชอบแบบนี้โหวต5211

ชอบแบบนี้โหวต5212

ชอบแบบนี้โหวต5213

ชอบแบบนี้โหวต5214

วันสอบปลายภาค

1 ตุลาคม นี้ คุณจะพบกับการรวมรูปและวีดีโอครั้งคำคัญวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553