วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

Teaser web dek-wit-2

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

เปิดบ้าน5/2

*เปิดเทอมวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
*ประชุมผู้ปกครอง 16 พฤษภาคม 2553 รอบแรก

คุรครูที่ปรึกษา
- ครูวันชัย มาชูตระกูล
คุรครูผู้สอนวิชาคณิตเพิ่ม
-ครูจีรนันท์
คุรครูผู้สอนวิชาคณิตพื้นฐาน
-ครูญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง
คุรครูผู้สอนวิชาเคมี
-ครูวันชัย มาชูตระกูล
คุรครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
-ครูประเสริฐ มั่นจิต
คุรครูผู้สอนวิชาชีววิทยา
-ครูมานพ ต่อสุวรรณ
คุรครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
-ครูนันทพร แสงอุไร
คุรครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
-ครูอนงค์ เกิดมั่งมี
คุรครูผู้สอนวิชาพระพุธศานา
-ครูปทุมพร
คุรครูผู้สอนวิชาอังกฤษพื้นฐาน
-ครูสุพรรณี
คุรครูผู้สอนวิชาพละ/สุขศึกษา
-นางกุลนรี สีดาคุณ


วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

วันในเทศกาลสงกรานต์


ปฏิทินไทยในขณะนี้กำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม ประกาศสงกรานต์อย่างเป็นทางการจะคำนวณตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ ซึ่งแต่โบราณมา กำหนดให้วันแรกของเทศกาล เป็นวันที่พระอาทิตย์ย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ เรียกว่า "วันมหาสงกรานต์"วันถัดมาเรียกว่า "วันเนา" และวันสุดท้าย เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชและเริ่มใช้กาลโยคประจำปีใหม่ เรียกว่า "วันเถลิงศก" โดยมึสูตร หา หรคุณจูเลียน (JD) วันมหาสงกรานต์ และ วันเถลิงศกดังนี้

JD วันมหาสงกรานต์ = ปัดลง[(292207* (พ.ศ.-1181) -559)/800] + 1954167
JD วันเถลิงศก= ปัดลง[(292207* (พ.ศ.-1181) +1173)/800] + 1954167

จากหลักการข้างต้นนี้ ทำให้ปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์มักตรงกับวันที่ 14-16 เมษายน (ยกเว้นบางปี เช่น พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 ที่สงกรานต์กลับมาตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน) ซึ่งบางปีก็อาจจะตรงกับวันใดวันหนึ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

cnnabc3.5G

CnnAbc3.5G สำนักข่าวแห่งเด็กวิทย์ห้อง2


Logo cnnabc3.5G 2009(มิ.ย.- ต.ค.)


Logo cnnabc3.5g 2009(ต.ค.- ธ.ค.)

Logo cnnabc3.5g 2010
Coming soon M.5

เร็วๆนี้ ม.5

Cnnabc3.5g Logo Introduction

Cnnabc3.5g Logo Introductionกิจกรรมเข้าจังหวะ ม 4ฉบับREMASTER

รวบรวมมาได้แค่2กลุ่ม นะครับกลุ่มอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับ