วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

โหวตเสื้อห้อง2

**ดูให้ดีก่อนกดโหวตเพราะ1เสียงของคุณอาจทำให้เด็กวิทย์ห้องเปลียนไป**
(ควรดูให้ครบทุกแบบ)

ด้านหน้าเสื้อ 5211-5218
ชอบแบบนี้โหวต5211

ชอบแบบนี้โหวต5212

ชอบแบบนี้โหวต5213

ชอบแบบนี้โหวต5214ชอบแบบนี้โหวต5215

ชอบแบบนี้โหวต5216

ชอบแบบนี้โหวต5217

ชอบแบบนี้โหวต5218

ด้านหลังเสื้อ 5221-5224
ชอบแบบนี้โหวต5221

ชอบแบบนี้โหวต5222

ชอบแบบนี้โหวต5223

ชอบแบบนี้โหวต5224

*สีของเสื้ออยู่ทางสภาจัด นี้เป็นการโหวตแบบกันเท่านั้น