วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

Dek-Wit-In schools[Ep.2:2012] + [Ep.2.1:2012]


Dek-Wit-In schools[Ep.2:2012] + [Ep.2.1:2012]

วันนี้รายการDek-Wit-In schools ตอนที่2 ในปี 2012 มาพร้อมกับความพิเศษๆของเพื่อนๆในเด็กวิทย์ห้อง2 ครับกับ ตอนที่มีชื่อว่า GOGO-DEK-WIT-2 และในตอนนี้ยังมีตอนย่อยอีกคือ Dek-Wit-In schools[Ep.2.1:2012]

[Ep.2:2012]

  


[Ep.2.1:2012]