วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

เด็กวิทย์ห้อง2ในรับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2555

เด็กวิทย์ห้อง2ในรับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2555 

 1 คนในเด็กโรงเรียนพรต เอออ่  เพื่อนๆหลายคนคิดว่าฝันหรืออะไร แต่เปล่านะครับ เรื่องจริง