วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครสอบระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2555

  รับสมัครสอบระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปีการศึกษา 2555

รายละเอียดการดำเนินการ  
ไฟล์ประกาศ <<โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร 
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินผ่านธนาคาร
  6 ธันวามคม – 4 มกราคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ
  13  มกราคม 2555
- สอบข้อเขียน
  22 มกราคม 2555
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
  31 มกราคม 2555
- สอบสัมภาษณ์
  11 กุมภาพันธ์ 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  15 กุมภาพันธ์ 2555
-การแสดงความจำนงเข้าศึกษา
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


 
 เริ่ม 6 ธันวาคม