วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โควต้า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล (IT KMITL)

นักเรียนม.6   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ประกาศรับ
1. โควต้าความร่วมมือทางวิชาการ MOU เกรด 4 เทอม 3.5 เฉพาะกลุ่มวิชา คณิต 3.25 วิทย์ 3.25 อังกฤษ 3.25

2.โควต้านักเรียนช่างเผือก GPA 4 เทอม 3.75
เฉพาะกลุ่มวิชา คณิต 3.5 วิทย์ 3.5 อังกฤษ 3.5
>>สนใจสมัครนำรูปถ่าย ใบระเบียนผลการเรียน(ปพ.1) บัตรประชาชน สำเนาบัตรนักเรียน แฟ้มผลงาน(Port) พบครูลินดาได้ที่ห้องแนะแนว วันที่ 6 ธ.ค. 54