วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เปิดเทอม2 วันแรก

เปิดเทอม2 วันแรก เด็กวิทย์ห้อง2 โรงเรียนพรตพิทยพยัต