วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Faculty of Engineering,KMITL

เส้นทางสู่วิศวลาดกระบัง ตอนที่ 1
*******************************************************
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
==>1 รับตรง ใช้การสอบโดยคณะเป็นผู้จัดสอบเอ
ง ในหมวดกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี) โดยสมัครสอบได้ทั้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า และ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม
==>2 โควต้า ***โควต้าช้างเผือก เป็นโควต้าให้สำหรับนักเรียนสาย
สามัญที่เรียนดี จากโรงเรียนต่างๆ ***โควต้านักกีฬา ***โควต้าบุตรบุคคลากรสถาบันฯ
==>3 แอดมิชชั่น ดำเนินการรับสมัครโดยส่วนกลาง โดยใช้คะแนนในกลุ่ม GAT PAT2 PAT3 ONET และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 
 

ที่มา Faculty of Engineering,KMITL