วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับสมัครสอบระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555


 รับสมัครสอบระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจำปีการศึกษา 2555(สจล)
รายละเอียดการดำเนินการ  
ไฟล์ประกาศ <<โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร 
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินผ่านธนาคาร
  1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  7  มกราคม 2555
- สอบสัมภาษณ์
  13 มกราคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  20 มกราคม 2555
-การแสดงความจำนงเข้าศึกษา
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 
 เริ่ม 1 ธันวาคม