วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับตรง ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 55 เปลี่ยนแปลงกำหนดการ !

         

สำหรับเพื่อนๆ ที่สมัครสอบตรง โดยใช้ GAT/PAT ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ปี 2555 ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครใหม่ดังนี้

การสมัคร กรอกใบสมัครผ่านทาง www.kmutt.ac.th/admission ได้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2554
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 12-14 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 23 มกราคม 2555

 
•กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัคร บางมด 55.pdfกำหนดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การสมัคร กรอกใบสมัครผ่านทาง www.kmutt.ac.th/admission ได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2554