วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควต้า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (สจล)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
แบบโควต้า คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิด รับสมัครนักศึกษาในระบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 1 กุมภาพันธ์ 2555  โดยเปิดรับในระบบโควตา 4 ประเภท

โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์   ( สวทช.  สสวท.  สอวน.)
โควตานักเรียนดี  ( มี GPAX  5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 )
โควตาบุตรบุคคลากรในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โควตานักเรียนพิการ ( พิจารณาตามความเหมาะสมในการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา)

ระบบรับสมัครจะเปิดบริการวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 06.00 น.
และระบบจะทำการปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
    

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 1 กุมภาพันธ์ 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  21 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  2 มีนาคม 2555
เริ่มสมัคร 1 ธันวาคม 2554