วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รับตรงคณะอุตสาหกรรมเกษตร (สจล)

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   ไฟล์ประกาศ  
รายละเอียดการดำเนินการ
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต และชำระเงินผ่านธนาคาร
  7 พฤศจิกายน – 23 มกราคม 2555
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ
  30  มกราคม 2555
- สอบข้อเขียน
  4 มกราคม 2555
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
-
- สอบสัมภาษณ์
-
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  15 กุมภาพันธ์ 2555
-การแสดงความจำนงเข้าศึกษา
 จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา