วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เลื่อนสอบ GAT-PAT เป็น 24-27 ธันวาคม 54


*เลื่อนสอบ GAT-PAT เป็น 24-27 ธันวาคม 54 !! 
*กสพทความถนัดแพทย์ เลื่อนสอบเป็น  21 มกราคม 2555
*รับสมัคร 7 วิชาหมดเขต  14 พฤศจิกายน 54
   7 วิชาสามัญ วันสอบยังคงเดิม คือ 7 - 8 มกราคม 2555


            - GAT/PAT รอบสอง จากเดิมเปิดรับสมัครเดือน ธ.ค. เลื่อนรับสมัครเป็น 9 ม.ค. - 2 ก.พ. วันสอบ คือ 3-6 มี.ค. เหมือนเดิม