วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงการรับตรงใช้ คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ


"โครงการรับตรง ที่กว่าจะมาถึงก็ปีหน้า  แต่หลายๆมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดรับสมัครไปแล้ว กับโครงการรับตรงที่ใช้ คะแนนจากการสอบ 7 วิชาสามัญจาก สทศ. น้องๆคงพอจะทราบกันแล้วว่ามีโครงการของมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ได้รวบรวมโครงการต่างๆให้น้องๆได้เห็นภาพรวมกันชัดมากขึ้น" ENN
กลุ่มแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย  ใช้คะแนนครบทั้ง 7 วิชา
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการรับตรงปกติ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร 6- 10 กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

 
โครงการรับตรง คณะสหเวชศาสตร์   ม.ธรรมศาสตร์
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
 
โควตาความถนัดทางอาชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2554
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
โควตาพิเศษ (28 จว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่

โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2554 – 31 มกราคม 2555
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2554 – 15 มกราคม 2555
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ 

โครงการรับตรงผ่านระบบเคลียริงเฮาส์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน -วันที่ 20 ธันวาคม 2554
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ 
โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์  ม.สงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร 9-31 มกราคม 2555
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่ 
 


กำหนดวิชาสอบ 7 วิชาสามัญ จะไม่มีการแบ่งสอบสายวิทย์-สายศิลป์นะคะ  *แต่ละคณะ จะกำหนดการใช้คะแนนแตกต่างกัน ต้องศึกษาดูระเบียบการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย*
  

ขอบคุณบทความจากEDUZONES NEWS NETWORK