วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนลาดกระบังฯรายละเอียดวิทยา สจล

*รอประกาศเลื่อน วันสอบเพิ่มเติม

วิชาที่สอบ  วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และภาษาอังกฤษ


สมัครที่