วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ+กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2555


กำหนดการรับสมัคร


1. รับสมัครโควตา27 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2554
2. ประกาศเลขที่นั่งสอบและผังสอบข้อเขียน4  พฤศจิกายน  2554
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท)18  พฤศจิกายน  2554
4. สอบสัมภาษณ์ (โควตาทุกประเภท)24 - 25 พฤศจิกายน  2554
5. ประกาศผลคัดเลือก (โควตาทุกประเภท)25 พฤศจิกายน  2554
6. รายงานตัวและชำระเงิน (โควตาทุกประเภท)25 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2554

รับตรงโดยการสอบตรงที่คณะฯ

จำนวนที่รับ

90 คน

กำหนดการ

รายการวันที่
1. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต21 กันยายน - 31  ตุลาคม  2554
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน4  พฤศจิกายน  2554
3. สอบข้อเขียน12  พฤศจิกายน  2554
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์18  พฤศจิกายน  2554
5. สอบสัมภาษณ์24 -25 พฤศจิกายน  2554
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา25 พฤศจิกายน 2554
7. รายงานตัวและชำระเงิน25  พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม  2554
                            
                                เว็บคณะ