วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียน พรตพิทยพยัต ขอเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554


โรงเรียน พรตพิทยพยัต ขอเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ออกไปสำหรับครูเป็นวันที่ 1 พ.ย.2554 และ นักเรียนเปิดเรียนวันที่ 7 พ.ย.2554 (ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศ)

 
  โรงเรียน พรตพิทยพยัต ขอเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ออกไปสำหรับครูเป็นวันที่ 1 พ.ย.2554 และ นักเรียนเปิดเรียนวันที่ 7 พ.ย.2554 (ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกาศ)
 http://www.facebook.com/ProtpittayapyatSchool
 
*ข้อมูลจาก http://www.prot.ac.th/