วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Project Bye Dek-Wit-2

ตัวอย่าง Project Bye Dek-Wit-2 สวัสดีเด็กวิทย์ห้อง2 จากม.4-ม.6 แห่งโรงเรียน พรตพิทยพยัต
โดย DEKWIT.2.P.Y.55


พบกันเร็วๆนี้ เริ่มProject วันแรกของเทอม2-วันสุดท้ายของเด็กวิทย์ห้อง2 พ.ย55