วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

4-8 มกราคม 2553 สอบกลางภาค

สอบเสร็จแล้ว ก็รอผลที่จะตามมา ครับ 5+