วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

เครื่องเสีย

เพื่อๆ มีข่าวดี มาบอก ว่า ในการตรวจขอสอบของวิชาพระพุทธ เกิดขัดข้อง ผลคะแนวใหม่เพื่อนๆคงทาบกันแล้วสบายใจกันแล้วนะครับผม วิชาอื่นก็ สู้ๆ