วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553

โครงการประกวดถ่ายภาพ(Agri PhotoContest ครั้งที่2)

โครงการประกวดถ่ายภาพ(Agri PhotoContest ครั้งที่2)

เพื่อนๆพี่ๆ คนใดสนใจ ส่งประกวดภาพถ่ายได้นะครับ

Agri photocontest ครั้งที่ 2

ขอเชิญ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจการถ่ายภาพ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด เนื่องในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2553

หัวข้อที่ 1 มนต์เสน่ห์เกษตรไทย
เป็นการสะท้อนถึงความมีเสน่ห์ของเกษตรไทย ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่ครั้นอดีตถึงปัจจุบัน
มนต์เสน่ห์แห่งเกษตรกรไทยคืออะไร มาร่วมถ่ายทอดมุมมองของท่าน ผ่านทางภาพถ่ายกับเรากันเถอะ


หัวข้อที่ 2 My memory @ KMITL
ภาพที่สะท้อนถึงบรรยากาศภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ กิจกรรม ผู้คน ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกกี่ปีก็ตาม เมื่อเรานำภาพนี้กลับมาดูอีกครั้ง
ก็ทำให้เราหวนระลึกถึงความทรงจำและความประทับใจ ณ วันนี้ได้

รางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 1500 บาท
อันดับ 2 -3 ได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อม เงินรางวัล 1000 และ 500 บ.(ตามลำดับ)
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมของที่ระลึก
* รวม 2 ประเภท 16 รางวัล

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1.แต่ละท่านสามารถส่งภาพถ่ายได้ทั้ง2หัวข้อ โดยไม่เกิน 2 ภาพ ต่อหนึ่งหัวข้อ
(หากส่งมากกว่านี้จะถูกตัดสิทธิ์)

2. ภาพที่ส่งประกวดผู้ส่งต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง และต้องไม่ใช่ภาพที่ถ่ายก่อนปี 2552
เป็นไฟล์ต้นฉบับจากกล้องดิจิตอล (ความละเอียดไม่ควรต่ำกว่า 1 ล้านพิกเซล)
สามารถใช้การปรับแต่งจากโปรแกรมภายในกล้องได้ แต่ห้ามตกแต่งด้วยโปรแกรม
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop,Lightroom เป็นต้น

3. ภาพทุกภาพโปรดระบุ
1) ชื่อภาพ
2) ชื่อผู้ถ่ายภาพ
3) สาขาวิชา คณะ และชั้นปี /โรงเรียน ชั้นปี
4) ที่อยู่/ที่ทำงาน/ เบอร์โทรติดต่อ
5) กล้องและเลนส์ที่ใช้
6) สถานที่ วันเวลาที่ถ่ายภาพ
7) แนวคิดในการถ่ายภาพ
*และกรุณาส่งภาพถ่ายของตัวท่านเอง จำนวน 1 ภาพ เพื่อนำมาใช้ในการจัดนิทรรศการ

4.ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพผู้ถ่ายภาพต้องยินยอมให้นำออกเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ส่งภาพทาง E-mai ที่
agriphotocontest@hotmail.com
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553
ตัดสินและประกาศผลในงานเกษตรแฟร์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
ณ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียดของโครงการ AgriPhotoContest ครั้งที่ 2

http://agriphotocontest.multiply.com/journal/item/2/2
ตัวเลือกของบทความ