วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สอบนักธรรมชั้นเอก*


สอบนักธรรมชั้นเอก วันที่ 16/12/2554 ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต


IMAG1640
IMAG1628
IMAG1629
IMAG1631
IMAG1635


*บทความที่ 200 : )