วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บุนนาคเกมส์ครั้งที่ 12 (22 12 11)

 บุนนาคเกมส์ครั้งที่ 12 (22 12 11)
มหกรรมกีฬาแห่งลูกพรตพิทยพยัต บุนนาคเกมส์ครั้งที่ 12ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนับจากวันนี้ - วันที่ 30 ธันวาคม เจอกันทุกวัน วันพฤหัสบดี คาบที่6 เป็นต้นไป 

วันนี้มีภาพกีฬาชนิดใหม่ในบุนนาคเกมส์ครั้งนี้คือ การแข่งขันพายเรือคู่ผสม<< รูปภาพเพิ่มเติม >>

และติดตาม พิธีเปิดและปิดของมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงเรียนพรตพิทยพยัต ไปกับพวกเรา

Dek-Wit-2