วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Faculty of Engineering,KMITL II

เส้นทางสู่วิศวลาดกระบัง ตอนที่ 2
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

*******************************************************
เราจะมาทำความรู้จักและเจาะลึกกันไปในแต่ละสาขา (สุ่มขึ้นมาตอนละ 1 หลักสูตร)
.
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า “ภาคคอม” เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไฟฟ้าบ้างเล็กน้อย ภาคนี้จะเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การเขียนโปรแกรมดิจิตอลเทคโนโลยีการ สื่อสาร ก่อนที่จะลงลึกไปตามสายงาน ต่าง ๆ ทั้ง ฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม, การประมวลผลภาพ, ระบบเครือข่าย, ระบบรักษาความปลอดภัย, ปัญหาประดิษฐ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
.
>>>ตัวอย่างอาชีพหลังจบการศึกษา<<<
นักวิเคราะห์ระบบงาน, วิศวกรซอฟต์แวร์, วิศวกรออกแบบระบบ, วิศวกรเครือข่าย, นักวิจัย
.
>>>จำนวนที่เข้ารับศึกษา<<<
รับตรง 60 คน โควต้าช้างเผือก 25 คน
(จำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย)

ที่มา Faculty of Engineering,KMITL