วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Faculty of Engineering,KMITL III

เส้นทางสู่วิศวลาดกระบัง ตอนที่ 3
หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร

*******************************************************
เราจะมาทำความรู้จักและเจาะลึกกันไปในแต่ละสาขา (สุ่มขึ้นมาตอนละ 1 หลักสูตร)
.
สาขานี้จะมีความคล้ายคลึงกับสาขาวิชาเครื่องกล แต่ว่าจะเน้นไปทางเครื่องจักรกล ที่ใช้ในการเกษตรกรรม ทั้งการออกแบบ การใช้งานแล้วก้อการทดสอบเครื่องด้วย นอกจากเรียนเครื่องแล้วยังมีเรื่องของการจัดการดินและน้ำ การวางระบบชลประทานพลังงานและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานนั้นๆอีกด้วย
.
>>>ตัวอย่างอาชีพหลังจบการศึกษา<<<
วิศวกรก่อนการเก็บเกี่ยว,วิศวกรหลังการเก็บเกี่ยว,วิศวกรดินและน้ำ,วิศวกรเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
.
>>>จำนวนที่เข้ารับศึกษา<<<
รับตรง 40 คน โควต้าช้างเผือก 5 คน
(จำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย)
 

ที่มา Faculty of Engineering,KMITL