วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

3 บทออกแน่ !!! ใน PAT 2


3 บทออกแน่ ฟันคะแนนชัวร์!!! ใน PAT 2

"สำหรับพาร์ทชีววิทยา พันธุศาสตร์ ซึ่งออกมาแล้วต้องฟันคะแนนเลย ต้องทำให้ได้ เพราะเป็นเรื่องคำนวณ เป็นการคิดเกี่ยวกับยีนส์โครโมโซม ซึ่งเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าออกทุกปี แต่มีบางข้อยากเมือนกัน เพราะออกนอกหลักสูตร อีกอันคือเรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต อันนี้ออกไม่เยอะเท่าไหร่ และระบบนิเวศ ซึ่งออกเยอะมาก แต่เป็นบทที่หลายคนมองข้าม แล้วก็ตอบไม่ได้ ซึ่งถ้าอ่านดีๆ จะรู้ว่าบทนี้ฟันคะแนนเลย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเรื่องระบบร่างกาย แต่ระบบนิเวศก็มองข้ามไป อีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ ก็คือเรื่องระบบประสาทของร่างกาย ซึ่งจะมีประมาณ 11 พาร์ท แต่ก็ไม่ได้ออกทุกพาร์ท เลือกมา 3-4 พาร์ท" รู้แล้วก้อทำให้ได้เด้อออออสู้ๆเพื่อนๆ^^