วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เพราะเรามากกว่า Dek-Wit ห้อง 2

เพราะเรามากกว่า เด็กวิทย์ห้อง2
We More  Dek-Wit-2
 
 
 จาก
  "พวกเราเด็กวิทย์ห้อง2แห่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต"
ทางเด็กวิทย์ห้อง2ได้ปรับ สโลแกนใหม่เป็น
 We More  
เพราะเรามากกว่า Dek-Wit ห้อง 2 
Facebook:Dekwit-2
Dek-Wit-2 [Official]