วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

" โรงเรียนที่จะแย่งที่นั่งเราในโควตา สจล "


ในคือฝนตกและการระวังน้ำท่วมแบบนี้ เด็กวิทย์ห้อง2มีบทความพิเศษ มานำเสนอ
 " โรงเรียนที่จะแย่งที่นั่งเราในโควตา สจล "
(โควต้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมู)


พรตเราจะสู้เขาได้หรือไม่ ความเป็นพรตจะยิ่งใหญ่หรือเปล่า เตรียมเกาะประเด็นนี้ไปกับเรา 
เด็กวิทย์ห้อง2แห่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต

 

ข้อมูลจาก http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/q_nano55.pdf