วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สถานการณ์น้ำท่วม 2554


สถานการณ์น้ำท่วม 2554 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 
ในรายการเด็กวิทย์ในโรงเรียนตอนพิเศษที่เราจะพาไป
ดูน้ำที่เข้าท่วมโรงเรียนกันเปิดตัวถุงยังชีพ จาก กระทรวงศึกษา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น