วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ถ่ายรูปติดบัตรนักเรียน

ม.5แล้วพึ่งได้ถ่ายรูปติดบัตรนักเรียน เจริญครับ(ครบรอบ1ปีกับบทความเเรก)