วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ก้าวสู่ปีที่-2

อีก 6 วันเว็ปเด็กวิทย์ห้อง2ของเราก็จะครง1ปีแห่งบทความแรกที่ได้ประกาศลงไป
และเราจะก้าวสู่ปีที่2อย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืน