วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เวรประจำวันสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://sites.google.com/site/dekwit2/news-khaw หรือhttp://docs.google.com/Doc?docid=0Ae41YSDPXAAWZGhxOTJrM25fM