วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประกาศจากหัวหน้าห้อง 4/2

ประกาศจากหัวหน้าห้อง 4/2!!
We're don't wanna you,too!
4/2 is well cool!!
ผลสรุปอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว
4/2 อยู่สีน้ำเงินตามเดิม
เก็บเงินคนละ 100 บาท
หากรุ่นพี่ในสีไม่ใช้ให้ทำอะไรอย่าเสนอหน้า!
เพราะเป็นที่รู้ๆ กันอยู่ ว่าสีนั้นไม่ต้องการเราเท่าไหร
แต่ถ้ารุ่นพี่ขอร้องดีๆ ก็ช่วยพูดดีๆ กับเค้าด้วย
จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาทีหลัง
สรุปว่า ทางหัวหน้าห้องและเพื่อนๆ ร่วมอุดมการณ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ทั้งสิ้นในการตัดสินใจครั้งนี้!
Ps. ผลการตัดสินออกมาแล้ว ใครที่มีปัญหาไม่ยอมรับความเป็นธรรมมาเคลียร์กับหัวหน้าห้องเป็นการส่วนตัว!

"พวกเราก็ไม่ต้องการคุณเช่นกัน!"

ขอความร่วมมือเอาข้อความ นี้ ขึ้นหัวเอ็ม