วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เตรียมงาน‎11 ก.พ.งานสานสัมพันธ์ วันม่วง-เหลือง

การบันทึกเสียง และ การฝึกซ้อมการแสดง ของ 5/1 และ 5/2