วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เปิดบ้าน วิปแคมป์About us

ชื่อโครงการ ค่ายเส้นทางสู่ฝันนักไอที ครั้งที่ 3 : Ways to IT Professionals Camp #3 (WIP Camp #3)
ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2554
สถานที่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ
  1. จำนวนของผู้เข้าร่วมอบรม
  2. 80-100 คน
  3. จำนวนพี่คุมโครงการ(นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  4. 80 คน