วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

1ปีแห่งความทรงจำ


ครบรอบ1ปีจากบทความแรกบทความที่98 แล้วเราพร้อมที่เดินต่อไป

เพราะที่นี่คือ เด็กวิทย์ห้อง2