วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552

มหกรรมกีฬาเด็กวิทย์ห้อง2

ณ สนามกีฬาศูนย์ดนตรี ในกีฬ่ปาเป้า