วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ศ.ร.บ.ห.4/2


ศูนย์ร้องเรียนบัดดี่แห่งห้อง4/2 และข่าวประชาสัมพันธ์


เพื่อนๆอย่าลืม

ให้ขนม
Buddy ของ ตัวเอง นะครับ และถ้าเพื่อนคนไหนที่ Buddy ไม่มาดูแลหรือซื้อขนมมาให้สามารถร้องเรียนได้ที่