วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เครียดๆ

เครียดๆเรื่องสี มาดู คลิปนี้กันดีกว่า จิตสาธารณะ/ วิชาเรียนจิตอาสา เรื่อง เพศสัมพันกับวัยรุ่น