วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันลอยกระทง

เต้จัง?-ผ.อ.-เม้าส์

เต้จัง?-อ.ประเสริฐ-เม้าส์
คู่ขวัญของห้อง4/2สามารถ ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ http://sites.google.com/site/dekwit2/