วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รวมวิชาพระพุธ:DEK-WIT-2

คุณธรรมนำไทย:DEK-WIT-2
 .
การเข้าค่ายคุณธรรม - DEK-WIT-2
 

ทิศหก - Dek wit2 

 

การบำรุงพุทธศาสนา - DEK-WIT-2

 

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ - DEK-WIT-2 


ปลวกโดนทิ้ง - DEK-WIT-2