วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

คำโปรย
"137 ไร่ จะเหมือนเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส"
www.ProtSocialHub.com ศูนย์กลางชุมชนของนักเรียนโรงเรียนพรต