วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) สจล

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) มาใหม่มาเพิ่ม  ว้าวๆๆ 

 
 
 
 
 
คือการนำความรู้พื้นฐานและเทคนิคการออกแบบทางวิศวกรรม ไปช่วยในการแก้ปัญหาด้านการแพทย์ เพื่อช่วยให้การตรวจสอบ การวินิจฉัย และการรักษาโรคทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2012-01-31_14-37-44_p5v7k.pdf   รายละเอียด 
สนใจศึกษา สมัครได้ที่
http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/applyRule.php