วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

Opening Ceremony Bunnak games 12th


:พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุนนาคเกมส์ครั้งที่12 
:Opening Ceremony Bunnak games 12th

:Bunnak games 12th:ลีดเดอร์คณะสีฟ้า 

 

:Bunnak games 12th:ลีดเดอร์คณะสีน้ำเงิน

 

:Bunnak games 12th:ลีดเดอร์คณะแดง

:Bunnak games 12th:ลีดเดอร์คณะสีเขียว

:Bunnak games 12th:ลีดเดอร์คณะสีชมพู